SZEKSZÁRD TUDÁSKÖZPONT

FELNŐTT- ÉS GYERMEKKÖNYVTÁR, VALAMINT LEVÉLTÁR

FŐBB ADATOK


Beruházó: Magyarország Kormánya
Építtető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Beruházás forrása: Modern Városok Program
A beruházás helyszíne: 7100 Szekszárd, 4000/10 hrsz. (volt laktanya területe, a Hunyadi utca és a Tartsay utca kereszteződésénél)
Tervező: Építész Alkotóműhely Kft.
Az épületben elhelyezésre kerülő intézmények: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára
A beruházás költsége: 4,104 milliárd Ft
Telek területe: 22.755 m2
Beépítésre kerülő bruttó alapterület: 3.551 m2
Kialakításra kerülő parkolók száma: 62 db

Tovább

ELŐZMÉNYEK


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyarország Kormánya 2016. február 23-án kötött együttműködési megállapodást a Modern Városok Program megvalósítására. A Program keretében többek között új interaktív könyvtár és levéltár (Tudásközpont) megépítésére kapott ígéretet a város. Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit a 1159/2016. (IV.5.) Korm. határozat tartalmazta. Az együttműködési megállapodás aláírását követően elindult a Tudásközpont beruházás előkészítése, a koncepció összeállításával. Az előkészítő munkálatokban részt vettek az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárának, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kollégái. A munka során összeállításra került egy olyan koncepció, mely tartalmazta az elhelyezésre kerülő intézmények, a város és a szakpolitikai felelős elképzeléseit az épületet illetően, felmérve a tér-és eszközszükségleteket is. A koncepció alapján elkészült egy előterjesztés, melyet a Kormány megtárgyalt és az épület létjogosultságát és a fejlesztési elképzelést támogatva összesen 4,104 Mrd Ft támogatást biztosított a Modern Városok Program terhére 2017. júniusban. A beruházás megvalósítását tartalmazó támogatói okirat 2017 őszén került kiállításra. A támogatás 2017. évre eső összegének az Önkormányzathoz történő megérkezését követően került sor az épület tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az eljárás eredményes volt, az Önkormányzat a szekszárdi Építész Alkotóműhely Kft-vel kötött szerződést 2018. május hónapban a Tudásközpont engedélyes-és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezés során számos egyeztetés került megtartásra az Önkormányzat kollégái, valamint az elhelyezésre kerülő két intézmény képviselői és a tervezők között annak érdekében, hogy minden szereplő igénye figyelembe vételre kerülhessen és egy jól kihasználható, igényes, modern, a kor kihívásainak megfelelő épület kerülhessen kialakításra. A tervezési munka eredményeként az engedélyes tervek 2018. decemberben elkészültek, az építési engedély 2019. március 25. napján vált jogerőssé. A kiviteli tervek ezzel párhuzamos elkészültek, rendelkezésre állnak. Fentiekkel párhuzamosan továbbá sor került a beruházási terület vagyonkezelésbe vételére is, köszönhetően annak, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint a Magyar Állam tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet támogatta, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő területen (volt laktanya területe) az Önkormányzat kulturális közfeladatot lásson el. A terület birtokba adására 2017 őszén került sor.

Tovább

MŰSZAKI ADATOK


Adottságok:
A Hunyadi Vilmos utca – Tartsay Vilmos utca által határolt tömb forgalmas városi terület a jelenlevő kereskedelmi és tömegközlekedési funkciók, a szomszédos ipari terület sajátosságából fakadóan. A városi gyalogos forgalom tengelye a közelben található Fasor, amely több ágon, 1-2 perces sétával könnyedén elérhető. Északi irányban a város helyi és helyközi buszállomása és a vasútállomása szintén néhány percnyi távolságban található. A területet északi és keleti irányból kerékpárút által határolt, így könnyen illeszthető a biciklis vérkeringésbe. Az új Tudásközpont közvetlen megközelítése gépjárművel az Interspar felöli oldalon található útról biztosítható, mivel a meglévő városi úthálózat lámpás csomópontokkal terhelt szakaszai nem teszik lehetővé más helyen útcsatlakozás kialakítását.
A Tudásközpont parkolója a tömbbelső középső traktusában alakítható ki. A tervezési terület a maga több mint két hektáros területével meglehetősen nagy és terjengős. Az adott beépítési paraméterek ismeretében - figyelembe véve, hogy értékes városi fejlesztési helyen valósul meg a beruházás - az épület úgy kerül a telken elhelyezésre, hogy a fennmaradó terület alkalmas legyen egy további, hasonló léptékű, városi funkciót szolgáló épület elhelyezésére. Az így kialakuló sűrűség tovább erősíti a terület városi köztérbe történő integrálását. A Tudásközpont a telek keleti oldalán, a Tartsay Vilmos utca mentén kap helyet. Méretével és elhelyezésével a Szent István tér – Hunyadi utca tengelyen meghatározó, a tömböt méltó módon lezáró egység jön létre. Ugyanakkor az épület kubatúrájának jelentős része benyúlik a telek belsejébe, zárja a Tartsay utcai sarkot, tömegével intim és védett teret hozva létre.

Az épület megközelítése:
A terület gépjárművel történő megközelítése az adottságok figyelembevételével az Interspar megközelítését biztosító belső feltáró útról biztosítható, útcsatlakozásának kiépítésével. A tervezett funkció számára 62 db parkoló létesítése szükséges. A belső úthasználat és a parkolók úgy kerültek kialakításra, hogy a szolgálati parkolás és anyagforgalom, valamint a közönségforgalmi parkoló elválik egymástól. A szolgálati parkoló az épület gazdasági bejáratához illesztett, mérete lehetővé teszi kisteherautók és kisbuszok közlekedését. A közönségforgalmi parkoló kialakítása a telek középső részén valósul meg, belső úthálózatra illesztett kétoldali merőleges parkolással. A parkolóhelyek közt 2 db akadálymentes használatnak megfelelő egység kerül elhelyezésre.
A környező közterületek megújítása a gyalogos és kerékpáros megközelítést erősíteni fogja.
A tervezett épület nyugati homlokzati vonala mentén a telket az épülethez simuló gyalogos forgalom szeli át, összekötve a fő gyalogos és kerékpáros irányokat. Ez a gyalogos passzázs szépen illeszkedik a napjainkban kialakult természetes közlekedési csapáshoz, teresedéseivel, a passzázs mentén elhelyezett attraktív kültéri bútor elemeivel, fiatalos hangulatával minőségi városi köztérré válik. Akár a Tudásközpont, akár a város rendezvényeinek színtere lehet.

Alaprajzi elrendezés:
Az épületet a tervezési programnak megfelelő területi egységekkel, a 3 fő funkcionális elem kapcsolatainak megfelelően került kialakításra. A három elem meghatározó része:
Könyvtár – az alapterület 38 %-át foglalja el
Levéltár – az alapterület 37 %-át foglalja el
Közös használatú terek – az alapterület 25 %-át foglalja el
Az egyes egységek elhelyezésénél a jó működéshez hozzátartozó kapcsolódási pontokat, nyitottságot, ugyanakkor az eltérő működésből származó sajátosságokat, lehatárolásokat és zárhatóságot is figyelembe vették a tervezők.

Az épület külső megjelenése
A tervezett épület szabadonállóan került elhelyezésre. Az L alakú beépítés illeszkedik a telek formájához és a városi közlekedési kapcsolatokhoz. Az épület jellemzően földszint + 1 emelet magas, egyes meghatározó pontjain két emelet magas. Az épület lapostetős, modern térmegformálású. Homlokzati anyaghasználatára jellemző a szerelt homlokzat táblás szálcement burkolat, világos és sötét színben, fém nyílászárók. A függönyfalak antracitszürke kivitelben készülnek.

Az épület belső kialakítása:
Az épület két irányból közelíthető meg. A Tudásközpont főbejárata az épület töréspontjában, a gyalogosforgalom kiteresedő központi részén található. A bejárat a külső és belső teret elválasztó üvegfal kijelölt pontján nyílik. Tágas előcsarnokba lépve fokozatosan tárul fel az épület összetett funkciója. Az épület középső traktusában találhatóak a szabadon használható terek, előadó, oktató, klubhelyiségek, az épületet kiszolgáló ruhatár, kávézó, EU pont. A szabadon használható tér passzázsjellegű, alkalmas hosszabb idő eltöltésére is. A szabadfelhasználású zóna kétszintes galériás tér. Helyet ad kiállítások számára: változó időszaki kiállítás, interaktív történeti kiállítás, tudáskapu a világ számos más könyvtárához, annak érdekességeihez, történetiségéhez, megidézve már az előtérben az épület szellemiségét.
A szabadzóna déli, a bejárattól jobbra eső részén nyílik a könyvtár bejárata, északi pontjában pedig a levéltár ellenőrzött bejárata. A könyvtár földszinti bejáratánál található multifunkcionális ellenőrző zóna: itt intézhetjük könyvtári beiratkozásunkat, kölcsönzési ügyleteinket. Állománykapu biztosítja az értékek védelmét, leereszthető vagyonvédelmi rács teszi lehetővé az terület nyitvatartási időtől független védelmét.
Az ellenőrzött zóna szintúgy kétszint magas épületrész, az előtér térbeli meghosszabbítása. Nyugati irányban nyílik a könyvtári funkció tömbje, északi irányban a levéltáré. A két egymás mellett álló egység közösségi, kutató, oktató tereivel kapcsolódik egymáshoz – a két külön intézmény erős együttélését és kommunikációját teszi lehetővé. A térben szabadon álló bútorok adnak helyet katalógusok böngészésnek, ügyfélkapcsolati kommunikációnak.
A könyvtár és a levéltár tömbje 3-3 szinten kapott helyet. A könyvtárban a közösségi, a gyerek és a felnőttkönyvtár, szabadpolcos területe, a díjköteles állomány és a funkcionális terek többsége a meghatározó.
Az épületben az akadálymentes használatot 3 lift biztosítja. Látványlift található a szabadzóna, ellenőrzött zóna határán, amely az épület földszintjét és 1. emeleti szintjét köti össze. Ez a lift biztosítja a szabadzóna akadálymentes használatát, a levéltár közönségforgalmi használatát és a könyvtár 1. emeleti szintjének szintén közönségforgalmi használatát.
A levéltár szolgálati használatú liftje egyben az akadálymentes használatot és az anyagmozgatási feladatokat is ellátja. A könyvtár déli traktusában kialakított lépcső több funkcionális igénynek is helyet ad. Ez a lépcső és lift a könyvtár üzemelését szolgáló szolgálati közlekedő, illetve egyben menekülési útvonal és biztonsági lift egy tűz esetén. Ugyanakkor ez a lift biztosítja a 2. emeleti akadálymentes használatot. Ezen közlekedőfelület az ellenőrzött zónán belül van, így a könyvtári állomány védelme biztosított. Az épülethez kapcsolódó kiszolgáló szociális és gépészeti terek elkülönítetten kaptak helyet. A tervezési program 2 db apartman kialakítását is tartalmazta, az épület nyitvatartási rendjétől teljesen független működtetési lehetőséggel. Az apartmanok az épület északi földszint végében külső bejárattal rendelkeznek.

A Könyvtár kialakítása:
A gyerekkönyvtár közvetlenül a földszinten nyílik, egy szinten kapott helyet, belsejében a könyvtároló bútorzat mellett egy laza, vidám leülőhely is található. A felnőttkönyvtár 3 szinten helyezkedik el. A földszinten található a bejárata, belső lépcsőrendszeren járhatjuk végig a szinteket. A födémek között galériák teszik a területet átjárhatóvá (könyvplázává) számos funkcióval. A 2. emeleten lehetőség van egy védett terasztető kialakítására, amely egy nagyobb zöldtetőhöz kapcsolódik, így üde színtere lehet a kellemes időtöltésnek. A könyvtár akadálymentes és egyben a kiürítést is szolgáló közlekedését füstmentes lépcsőház és biztonsági lift biztosítja. A könyvtár magjában kapott helyet a tömörraktár, a tömb nyugati traktusában pedig a szolgálati munkahelyek.

A Levéltár kialakítása
A levéltár épülettömbje ugyanúgy három szinten kapott helyet. Ennek a funkciónak a meghatározó részét az iratanyag tárolása, a szolgálati terek adják, jóval kevesebb közösségi (kutató, oktató) területi igénnyel rendelkezik. Ezen közösségi terek közül a kutatóterem és a könyvtár kapott helyet a földszinten, az előadóterem és a kiállítótér az emeleten. A levéltár meghatározó mértékegysége az eltárolt iratanyag mennyisége. A jelenlegi igények 13.000 folyómétert láttak szükségesnek, a tervekben szereplő kapacitás azonban 20.000 folyómétert határoz meg. A tervek szerint egy polcegységen összesen 16 folyóméter irat tárolható el úgy, hogy egy polc 8 egység magas, és egy mozgó kocsiban egymásnak háttal 2 db 40- 40 cm polcmező van, egy-egy polcmező 4 vagy 5 egységből épül fel, így az épület szerkezeti méretéhez igazíthatóan 3x1 raszteren cca. 90 m2 alapterületen 1344 folyóméter iratanyag tárolható el. A szükséges mennyiség 15 db ilyen egységben tárolható el, ez 3 szinten 5-5 raszteregységet és mintegy 1350 m2 alapterületet jelent.

Tovább